Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Green Office

Jokapäiväinen ympäristötyö on osa Senaatti-kiinteistöjen jatkuvaa tavoitetta pienentää toimistojensa ekologista jalanjälkeä. Green Office -ympäristöjärjestelmän avulla Senaatti-kiinteistöt pyrkii aktivoimaan niin omaa henkilöstöään kuin Senaatti-kiinteistöjen tiloja käyttäviä 70 000 ihmistä.

Liikematkustamisen aiheuttamat päästöt vähentyneet

Junien käyttö työmatkoihin lisääntyi

 

Senaatti-kiinteistöjen ja WWF:n yhteistyösopimuksen ansiosta asiakasorganisaatiot saavat alennusta järjestelmän liittymis- ja vuosimaksuista. Senaatti-kiinteistöt järjestää myös asiakkailleen Green Office -verkosto tapaamisen kerran vuodessa, jossa käsitellään ajankohtaisia ympäristöasioita. Vuonna 2014 tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa Kumpulassa. Senaatin ylläpidon asiantuntijat auttavat myös tarvittaessa tilojen käyttäjiä Green Office -tavoitteiden asettamisessa ja toimenpiteiden määrittelemisessä sekä tarvittavien tietojen, kuten energiankulutuslukujen raportoinnissa. Senaatti-kiinteistöjen asiakkaista 17 on liittynyt Green Office -ympäristöjärjestelmään.

Liikematkustamisen aiheuttamat päästöt vähentyneet

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön työhön liittyvän lentomatkustamisen kilometrit vähenivät vuodesta 2013 vuoteen 2014 noin 22 prosenttia. Henkilöstön työaikana tapahtuvasta lentomatkustamisesta aiheutui matkanjärjestäjä SMT:n laskennan mukaan kasvihuonekaasupäästöjä noin 18 % vähemmän kuin vuonna 2013, yhteensä noin 89 CO₂e tonnia. Henkilöstöön suhteutettuna tämä vastaa 318 CO₂e kg/hlö.

Myös henkilöautolla tehty liikematkustus on vähentynyt vuonna 2014. Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön työhön liittyvien ajomatkojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2014 noin 250 tonnia. Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöön suhteutettuna tämä vastaa noin 0,8 CO₂eqt/hlö. Työsuhdeautoille on asetettu vuonna 2012 CO₂-päästöraja 150 g/km ja työsuhdeautojen päästöjen keskiarvo vuonna 2014 on ollut 125 g/km.

Senaatti-kiinteistöjen Lintulahden toimipisteen henkilöstöllä on käytössään yhteismatkakortit, joilla on mahdollisuus maksaa työaikana joukkoliikennevälineillä tehtäviä työmatkoja pääkaupunkiseudulla. Lisäksi henkilöstön käytössä on kaksi polkupyörää lähialueille suuntautuvia työmatkoja varten.

Henkilöstöä kannustetaan käyttämään Lync -pikaviestintäohjelmaa sekä videoneuvottelujärjestelmiä matkustamisen sijaan. Vuonna 2014 etäneuvottelulaitteiden määrää on lisätty. Tämä on osaltaan johtanut liikematkustuskilometrien vähenemiseen ja Senaatti-kiinteistöjen ja asiakkaiden käymien videoneuvottelujen käytön lisääntymiseen 2,5 prosentilla. Senaatti-kiinteistön henkilöstön käyttämän Lync-pikaviestintäohjelman käyttö on lisääntynyt 91 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.

Junien käyttö työmatkoihin lisääntyi

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöä kannustetaan käyttämään raideliikennettä varsinkin lyhyillä matkoilla. Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö teki vuonna 2014 työmatkoja junalla noin 187 000 kilometriä, mikä on 2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Junalla kulkemisesta aiheutui yhteensä noin neljä tonnia päästöjä hiilidioksidiekvivalentteina. Raideliikenne on ympäristöystävällinen vaihtoehto erityisesti henkilöautoliikenteeseen verrattuna. Raideliikenteen sähkörataosuuksien osalta junaliikenteen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt henkilön kulkemaa kilometriä kohden ovat murto-osa henkilöautojen päästöihin verrattuna.

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön työmatkat ja niistä aiheutuneet päästöt, km

Tieliikenne: suorat päästöt*1 030 671
Tieliikenne muut: km-korvaukset668 671
Lentoliikenne514 527
Raideliikenne187 404

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön työmatkat ja niistä aiheutuneet päästöt, tn CO₂e

Tieliikenne: suorat päästöt*141
Tieliikenne muut: km-korvaukset112
Lentoliikenne89
Raideliikenne4

 

 

*Senaatti kiinteistöjen hallinnoimat ajoneuvot

 

Tietojen laskentaperiaatteet löytyvät Raportointiperiaatteista.

Avainluvut

17

Senaatti-kiinteistöjen asiakkaista on liittynyt Green Office -ohjelmaan