Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Ympäristöasiat

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut valtion linjan mukaisiin energiansäästötavoitteisiin sekä toimimaan edelläkävijän roolissa energia-asioissa julkisena organisaationa. Senaatti-kiinteistöillä on merkittävä tehtävä asiakkaidensa toimitilojen ympäristötehokkuuden parantamisessa.

 

Kasvihuonekaasujen päästöt vähenivät

Senaatti-kiinteistöt on onnistunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä pitkällä aikavälillä huomattavasti mm. energiansäästötoimenpiteillä ja tilatehokkuuden parantamisella. Vuoden 2020 tavoite on alitettu jo selvästi

Lue lisää

Green Office

Green Office –ympäristöjärjestelmän avulla Senaatti-kiinteistöt pyrkii aktivoimaan niin omaa henkilöstöään kuin Senaatti-kiinteistöjen tiloja käyttäviä 70 000 ihmistä. Senaatti-kiinteistöjen asiakkaista 17 on liittynyt Green Office -ympäristöjärjestelmään.

Lue lisää

 

CASE: Vankiloiden energiansäästö

Senaatti-kiinteistöt ja Rise ovat yhteistyössä aloittaneet vankiloissa energiasäästötoimenpiteiden toteuttamisen. Energiasäästötoimenpiteet ovat tuottaneet hyvää tulosta.

Lue lisää

CASE: Jeeran tuulivoimala

Senaatti-kiinteistöt pyrkii parantamaan rakennusten energiatehokkuutta ja kokeilee myös uusia päästöttömiä energiamuotoja. Koulutuskeskuksen Jeera-asuntolassa Inarissa on meneillään mielenkiintoinen kokeilu, jossa testataan aurinko- ja tuulivoimalaa.

Lue lisää

 

Case-esimerkkejä