Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Vastuulliset hankinnat

Hankintatoimi perustuu Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategian ja valtion hankintastrategian linjauksiin. Tavoitteena on kokonaisratkaisu, joka on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää.

Tavoitteena on yhtenäisesti ja yhteiskuntavastuullisesti toimiva toimittajaverkosto, jonka avulla saavutetaan mittakaavaetuja ja kustannustehokkuutta.

 

Tiedonantovelvollisuus verottajalle – Senaatti etulinjassa

Heinäkuun alussa tuli voimaan laki tiedonantovelvollisuudesta, jonka mukaan verottajalle on ilmoitettava kuukausittain työmaakohtaisesti tiedot rakennusurakoista, työntekijöistä, työnantajista ja työsuhteista. Senaatti-kiinteistöissä tehtiin tarvittavat toimenpiteet ja ohjeistukset ja raportointi käynnistettiin onnistuneesti syyskuussa 2014. 

Lue lisää

Talousrikollisuuden torjunnassa edistyttiin

Senaatti-kiinteistöt haluaa olla edelläkävijä talousrikollisuuden torjunnassa. Toimintavuoden aikana tehtiin talousrikollisuuden tarkastusiskut 17 investointikohteeseen ja kunnossapitokohteeseen.

Lue lisää

 

Avainluvut

 

17

talousrikollisuuden tarkastusiskua