Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Sisäilma

Sisäilman laatu on asiakkaiden työviihtyvyyteen ja terveyteen oleellisesti vaikuttava tekijä. Laadukas sisäilmasto vaikuttaa tilojen käyttäjien hyvinvointiin ja sitä kautta työn tuottavuuteen. Terveellinen työympäristö edistää myös kiinteistönomistajan tavoitteiden saavuttamista. Huono sisäilma on merkittävä kansantaloudellinen ja kiinteistöomistajalle liiketaloudellinen ongelma.

Sisäympäristöklinikka SYKLI

Vuoden 2015 tavoitteet

 

Hyvät sisäolosuhteet toimitiloissa on Senaatti-kiinteistöjen keskeinen tavoite, jota edistetään muun muassa moniammatillisessa ja toimintansa vakiinnuttaneessa sisäympäristöklinikka SYKLIssä.

Senaatti-kiinteistöt käytti vuonna 2014 sisäilmakorjauksiin ja ennakoiviin toimenpiteisiin yhteensä noin 26 miljoonaa euroa. Kunnossapidon sisäilmakorjauksiin käytettiin noin 9 miljoonaa ja investointeihin liittyviin sisäilmakorjauksiin käytettiin noin 17 miljoonaa euroa.

"Senaatti-kiinteistöt panostaa sisäilmastoasioiden hoidossa erityisesti ennakoiviin toimenpiteisiin."

 

Hyvä työympäristö on:

 • Turvallinen
 • Taloudellinen
 • Ympäristöystävällinen
 • Kannustava
 • Terveellinen ja toimiva

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteina sisäilmakysymysten hallitsemiseksi on:

 • Ehkäistä ennalta sisäilmaongelmat.
 • Torjua uusien kosteusvaurioiden syntyminen uudis- ja korjausrakentamisessa.
 • Vähentää terveyshaittoja ja taloudellisia menetyksiä järjestelmällisesti.
 • Yhtenäistää menettelytavat sisäympäristöongelmien todentamiseen ja korjaustarpeen arvioimiseen terveellisen ja turvallisen rakennuskannan edistämiseksi.

Sisäympäristöklinikka SYKLI

Senaatti-kiinteistöjen vuonna 2010 perustaman sisäympäristöklinikka SYKLIn tehtävänä on tukea Senaatti–kiinteistöjen sisäistä työskentelyä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä ja ongelmanratkaisussa.  SYKLIn rooli on koordinoiva ja konsultoiva.  SYKLIn asiantuntijajäsenet muodostuvat Senaatti-kiinteistöjen ja Työterveyslaitoksen erityisasiantuntijoista sekä alueiden ja toimialojen sisäilmayhdyshenkilöistä. Kehitystiimi työskentelee lähtökohtaisesti virtuaalisen työympäristön avulla. SYKLI kokoontui kertomusvuonna yhdeksän kertaa.

Vuoden 2014 keskeiset tekemiset

Syklin keskeiset tavoitteet kohdentuivat kertomusvuonna kolmelle osa-alueelle, jotka olivat sisäilmaongelmien ennakoiva ratkaiseminen, koulutus ja ympäristöministeriön kosteus- ja hometalkoisiin osallistuminen.

Senaatti-kiinteistöt panostaa sisäilmastoasioiden hoidossa erityisesti ennakoiviin toimenpiteisiin.

Ennakoivaa toimintaa tukevia toimenpiteitä vuodelle 2014 olivat:

 • Rakennuskohtaiset sisäilmaongelmien hanketiedot ohjelmoitiin vuoden 2014 alusta lähtien GM:ään (Granlund Manager).
 • Ennakoivan sisäilmaryhmän toiminnan pilotointia ulkoministeriön toimitiloissa Katajanokalla jatkettiin.
 • Sisäilmakonsulttien käyttöä rakennushankkeissa lisättiin.
 • Linoleumi-lattiakokeilu, Pasilassa Tullin tiloissa, jossa tehtiin mattovalmistajan kanssa hoitotakuusopimus, joka sisältää myös koulutustilaisuudet siivoojille ja heidän esimiehilleen.

Kertomusvuonna sisäilmastoon  liittyviä koulutuksia  järjestettiin hankevastuuhenkilöille ja kiinteistöpäälliköille ja Senaatin omistamissa tiloissa työskenteleville siivoojille, esimiehille ja palvelusuunnittelijoille. 

Siivoojille järjestettiin toistakymmentä koulutustilaisuutta  eri puolilla Suomea sisäilman ja siivouksen yhteydestä. Koulutuksessa käsiteltiin Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuuasioita, miten siivous vaikuttaa sisäilmaan ja mitä siivoojan tulee seurata sisäilmaongelmien havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi.

Senaatti-kiinteistöt oli mukana edellisvuosien tapaan ympäristöministeriön kosteus- ja hometalkoissa.

Vuoden 2015 tavoitteet

 • SYKLIn toimintaa uudistetaan vuoden 2015 aikana.
 • Senaatti-kiinteistöihin palkataan vuoden 2015 alusta sisäilma-asiantuntija. Hänen tehtävänään on kehittää sisäilmatoimintaa  uudistamalla Senaatti-kiinteistöjen sisäilmaohjeet ja toimintamallit tarvittavilta osin ja tukea entistä paremmin ennakoivaa toimintaa.
 • Rakennuskohtaiset sisäilmaongelmien hanketiedot Granlund Manageriin (GM).
 • Sisäilmakonsultti mukaan vähintään viiteen rakennushankkeeseen.

Avainluvut

n. 26 milj. €

sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi