Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Esteettömyys

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on, että asiakkaiden käytössä olevat kiinteistömme ovat kaikille kävijöille ja työntekijöille mahdollisimman esteettömiä ja saavutettavia toiminta- ja viestintäympäristöjä.

 

Senaatti-kiinteistöjen ohjelmallisella esteettömyystyöllä on jo kymmenen vuoden historia. Vuonna 2004 vahvistettiin ensimmäinen esteettömyysstrategia. Siitä lähtien on kehitetty kartoitustoimintaa ja toteutettu monenlaisia pienempiä ja suurempia toimenpiteitä. Vuonna 2013 uusittiin Senaatti-kiinteistöjen sisäinen esteettömyysohjeistus. Sitä täydennettiin ensimmäistä kertaa konkreettisilla suunnittelutavoitteilla, joissa pyritään jopa viranomaismääräyksiä parempaan tasoon.

"Kertomusvuonna ajankohtainen rakennushanke oli THL:n uusi toimitalo."

 

Esteettömyyskartoitukset ovat jo vakiintunut osa rakennushankkeiden esiselvityksiä. Erityisen tärkeitä ammattitaitoiset kartoitukset ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kiinteistöissä, jossa suojelunmääräysten ja esteettömyystavoitteiden yhteensovittaminen on vaativa tehtävä. Suunnittelun lähtötiedoksi tarvitaan monenlaista faktaa olemassa olevasta rakennuksesta.

Museovirastolta siirtyneet kiinteistöt ovat erityisen haastavia esteettömyyden kannalta, ovathan esimerkiksi linnat alun perin tarkoitettu mahdollisimman hankalaksi viholliselle päästä sisälle. Senaatti-kiinteistöt jatkaa Museovirastossa aloitettua työtä kohteiden saamiseksi kaiken kansan ulottuville.

THL: Tavoitteena esimerkillinen esteettömyys

Kertomusvuonna ajankohtainen rakennushanke oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n uusi päärakennus, joka valmistuu Tilkanmäen kampukselle Helsinkiin. Hankkeen tavoitteena on ollut esimerkillisen saavutettavat toimitilat ja esteetön työympäristö. Esteettömyys on ollut mukana kattavasti kaikessa suunnittelussa.

THL:n ja Senaatti-kiinteistöjen omien asiantuntijoiden lisäksi suunnitteluun on osallistunut normaalia enemmän alan asiantuntijoita ja kumppaneita. Toimitilojen käyttöönoton jälkeen alkuvuonna 2015 järjestetään esteettömyyskatselmus, jonka tuloksia hyödynnetään esteettömän lopputuloksen viimeistelyyn.

Säännölliset koulutukset

Senaatti-kiinteistöt järjestää säännöllisesti esteettömyteen liittyvää koulutusta hankehenkilöstölle. Vuosittainen esteettömyyskoulutus päätettiin tänä vuonna toteuttaa elämyksellisellä tavalla. Hankepäivien aikana oli senaattilaisilla mahdollisuus kokeilla Avaava Oy:n Ikäpukua, joka tuo käyttäjälleen melkoisia näkö-, kuulo- ja liikkumishaittoja. Lisäksi Kuuloliitto ja Qulu Oy olivat järjestäneet tietoiskun ja kokeilumahdollisuuden kuulolaitteita ja induktiosilmukasta. Omakohtainen kokemus muokkaa asenteita tehokkaammin kuin teoreettinen tieto tai määräykset.

Ikäpuku tuo käyttäjilleen melkoisia näkö-, kuulo- ja liikkumishaittoja.