Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Työympäristöt

Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme yhteistyössä vastuullisen kumppaniverkostomme kanssa työympäristöjä, joiden avulla työn suorituskyky paranee ja valtion tilakustannukset alenevat.

"Visionamme on, että Suomen valtio on uuden ajan työympäristöjen ja työnteon tapojen edelläkävijä."

 
 

Valtakunnalliset konseptit

Senaatti-kiinteistöt on tarjonnut asiakkailleen konseptointihankkeita asiantuntijapalveluna vuodesta 2007 lähtien.  Konseptien avulla muodostuu toiminnallisesti, visuaalisesti ja tilarakenteeltaan mahdollisimman yhdenmukaisia ratkaisuja eri paikkakunnille. Ne tuovat myös tehokkuutta ja säästöjä.

Lue lisää

Sisäilma

Sisäilman laatu on asiakkaiden työviihtyvyyteen ja terveyteen oleellisesti vaikuttava tekijä. Senaatti-kiinteistöt käytti vuonna 2014 sisäilmakorjauksiin ja ennakoiviin toimenpiteisiin yhteensä noin 26 miljoonaa euroa.

Lue lisää

 

CASE: Tullin työympäristökehittäminen

Asiakaslähtöinen ja dynaaminen Tulli saa monipuoliseen toimintaansa tukea muutoksesta, jossa lähes kaikki pääkaupunkiseudun toiminta keskitetään saman katon alle Pasilaan.

Lue lisää

CASE: Turvallisuussopimukset

Senaatti-kiinteistöt on yhdessä sidosryhmäkumppaniensa kanssa laatinut turvallisuussopimusmalleja, joilla pyritään yhtenäistämään valtion turvallisuuden hallintaan liittyviä menettelytapoja ja valtion hankinnoissa toimittajille asetettavia vaatimuksia.

Lue lisää

 

Avainluvut

10 %/htv

säästö asiakkalle tilakustannuksissa työympäristökehittämisen ansiosta

28 %

Tilatehokkuuden parantuminen työympärisökehittämisen ansiosta

26 milj. €

sisäilmakorjauksiin