Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskunnalliset rahavirrat

Senaatti-kiinteistöjen toiminta vaikuttaa monin tavoin sen eri sidosryhmien taloudelliseen hyvinvointiin. Alla olevassa kaaviossa on kuvattu Senaatti-kiinteistöjen ja keskeisten toimijoiden väliset rahavirrat.

 

Kokonaisostojen kehittyminen ml. investoinnit

20102011201220132014
Kokonaisostot, milj. euroa413408379415453