Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Vuokraus ja myynnit

Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2014 vuokraustoiminnan liikevaihto oli 609,2 (576,1) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 5,8 % vuodesta 2013. Liikevaihto sisälsi vuokrasopimusten kertakorvauksia noin 12 (3) milj. euroa. Ilman näitä liikevaihto kasvoi 4,3 %.

Vakaata kasvua liikevaihdossa

Markkinoiden seuraaminen mahdollistaa kohtuulliset vuokrat

Käyttöaste hyvällä tasolla

Kasvua asiantuntija- ja käyttäjäpalveluiden myynnissä

Kiinteistöjä myytiin tavoitteiden mukaisesti

 

Vakaata kasvua liikevaihdossa

• Noin 2 600 toimitilavuokrasopimusta.
• Vuokrattavia tiloja 6,4 milj. neliötä.
• Eniten sopimuksia puolustus ja turvallisuus –toimialalla.
• Vuokratuloista lähes puolet Etelä-Suomen alueelta, pääosin pääkaupunkiseudulta.

"Senaatti-kiinteistöjen vuokratason on todettu sijoittuvan hieman markkinoiden keskitason alapuolelle."

 

Vuokraustoiminnan liikevaihto ja vuokrakate

20102011201220132014
Vuokraustoim. liikevaihto, milj. euroa486512557576609
Vuokrakate, milj. euroa310318351331363

Vuokraustoiminnan liikevaihdon jakautuminen alueittain

milj. euroa
Etelä-Suomi274
Länsi-Suomi161
Itä-Suomi108
Pohjois-Suomi66

Vuokraustoiminnan liikevaihdon jakautuminen toimialoittain

milj. euroa
Toimistot174
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt203
Puolustus ja turvallisuus202
Kiinteistökehitys ja -myynti30

Markkinoiden seuraaminen mahdollistaa kohtuulliset vuokrat

Senaatti-kiinteistöjen vuokrat ovat kohtuullisia käyvän hinnoittelun mukaisia. Vuokratason pitää kattaa investoinnit rahoituskuluineen, kiinteistöjen kunnossapito ja korjaukset, pitkän aikavälin inflaatio ja riskit. Senaatti-kiinteistöjen vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin. Senaatti-kiinteistöt seuraa säännöllisesti markkinavuokria eri puolilla Suomea ja eri toimialoilla. Senaatti-kiinteistöjen vuokratason on todettu muun muassa KTI:n benchmarking-selvitysten mukaan sijoittuvan toimistotiloissa hieman markkinoiden keskitason alapuolelle.


 

Keskimääräiset neliövuokrat toimialoittain ja alueittain


Kiinteistökehitys ja -myynti
Puolustus ja turvallisuus
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt Toimistot
euroa/kk 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Etelä-Suomi 9,99 9,38 10,87 11,21 20,40 19,63 16,38 16,43
Länsi-Suomi 7,53 8,25 12,90 12,36 10,43 10,43 13,59 13,27
Itä-Suomi 8,03 7,19 12,08 11,78 8,72 8,34 13,51 13,32
Pohjois-Suomi 6,20 6,86 11,65 11,26 11,46 11,22 10,75 10,50
Toimiala yht. 8,18 7,97 12,08 11,78 17,01 16,40 14,31 14,12

Senaatti-kiinteistöjen eri toimialojen välillä vuokratasoissa on eroja, mikä johtuu muun muassa siitä, että rakennukset eroavat toisistaan iältään, arkkitehtuuriltaan, kunnoltaan, käyttötarkoitukseltaan ja sijainniltaan.

Käyttöaste hyvällä tasolla

Toimitilojen vajaakäyttöaste nousi hieman edellisestä vuodesta ja pysyi kuitenkin edelleen hyvällä tasolla 6,1 (4,7) %. Vuodenvaihteessa Senaatti-kiinteistöillä oli noin 2 600 (2 600) voimassa olevaa toimitilavuokrasopimusta. Valtionhallintoon kuuluvien asiakkaiden osuus vuokraustoiminnan ja palveluiden liikevaihdosta joulukuussa oli 94,2 %. Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt voi vuokrata ja tarjota palveluitaan ensisijaisesti valtionhallinnolle.

Vajaakäyttöaste

20102011201220132014
Vajaakäyttöaste, %3,93,63,64,76,1

Vajaakäyttöaste toimialoittain

Kiinteistökehitys ja -myynti, %41,7
Puolustus ja turvallisuus, %1,7
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt, %4,7
Toimistot, %5,0

Kasvua asiantuntija- ja käyttäjäpalveluiden myynnissä

Senaatti-kiinteistöt myi kertomusvuonna palveluita 16,0 (14,0) milj. eurolla. Myytävät palvelut muodostuvat asiantuntijapalveluista ja käyttäjäpalveluista. Palveluiden myynti kasvoi 14,7 % edellisvuodesta.

Palveluiden myynnin kehittyminen (vert.vuodet ei sis. sähkökauppaa)

20102011201220132014
Palveluiden liikevaihto, milj. euroa6,98,910,114,016,0

Kiinteistöjä myytiin tavoitteiden mukaisesti

Kiinteistöomaisuuden myynnit toteutuivat pitkälti ennakoidusti. Senaatti-kiinteistöt myi kertomusvuonna kiinteistöomaisuutta 72,3 (60,7) milj. eurolla ja osti 1,8 (1,1) milj. eurolla. Myyntivoitot olivat 35,3 milj. euroa ja myyntitappiot 6,4 milj. euroa.

Kiinteistöjen myynnin kehittyminen

20102011201220132014
Myynnit, milj. euroa95,4112,780,460,772,3

Suurimmat myydyt kiinteistöt

• Arla-instituutti, Espoo
• Hippos-talo, Tampere
• Neulamäen varikkoalue, Kuopio

Avainluvut

609,2 milj. €

vuokraustoiminnan liikevaihto

14,63 m²/kk

keskimääräinen neliövuokra

6,1 %

toimitilojen vajaakäyttöaste