Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Verojalanjälki

Senaatti-kiinteistöt kuvaa verojalanjälkensä osana yhteiskuntavastuuraporttia ja avointa toimintaa. Senaatti-kiinteistöt toimii Suomessa ja maksaa kaikki veronsa Suomeen. Senaatti-kiinteistöjen verojalanjäljessä on kuvattu olennaiset Senaatti-kiinteistöjen maksamat välilliset ja välittömät verot sekä työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset.

 

Senaatti-kiinteistöt maksoi vuonna 2014 veroja yhteensä 75 299 410 euroa (78 986 090).

Senaatti-kiinteistöt on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistöliiketoiminnasta. Senaatti-kiinteistöt ei ole tuloveronalainen tuloista, jotka se saa valtion tarpeita palvelevasta käytöstä. Senaatti-kiinteistöt on tuloverovelvollinen kunnille ja seurakunnille tulosta, jonka se saa yksityishenkilöiltä, osakeyhtiöiltä ja säätiöiltä, yhdistyksiltä yms. Tuloveroprosentti vuonna 2014 oli 7,67 %. Tästä ohjautuu kunnille 93 % ja seurakunnille 7 %. Tuloverojen määrä vuonna 2014 oli 1,3 milj. euroa. Senaatti-kiinteistöt ei ole verovelvollinen kiinteistömyyntien myyntivoitoista. Selkeästi suurimmat Senaatti-kiinteistöjen maksamat verot ovat arvonlisävero ja kiinteistövero.

Senaatti-kiinteistöt maksaa kaikki veronsa Suomeen.  Senaatti-kiinteistöillä ei ole erillistä verostrategiaa.  Vastuu veroasioista on Senaatti-kiinteistöjen talousyksiköllä.

Senaatti-kiinteistöt tekee aktiivista työtä liittyen talousrikollisuuden  ja veronkierron torjuntaan, mikä on strateginen linjaus ja missä työssä Senaatti-kiinteistöt on halunnut olla ja on edelleen edelläkävijöitä.

Verojalanjälki muodostuu kolmesta pääalueesta:

  1. Välittömät verot (esim. tulovero, erilaiset työnantajamaksut, ajoneuvoverot, varainsiirtoverot, kiinteistöverot jne.).
  2. Välilliset verot (verot, jotka yhtiö maksaa osana palvelun/tuotteen hintaa, mutta jonka myyjä tilittää, esim. vakuutusmaksuvero, autovero jne.).
  3. Tilitetyt verot (esim. ennakonpidätykset, lähdeverot, arvonlisäverot).

Avainluvut

 

7,67 %

Tuloveroprosentti