Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Kiinteistöomaisuus avainluvut

Senaatti-kiinteistöt on Suomen suurin  toimitilakiinteistöjen omistaja.  Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevien rakennusten pääoma-arvo muodostaa merkittävän osan maamme kansallisvarallisuudesta. Senaatti-kiinteistöt vastaa hallinnassaan olevan kiinteistövarallisuuden arvon ja käytettävyyden säilymisestä ja kehittämisestä.

 

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistöomaisuuden tasearvo vuoden lopussa oli 4,6 (4,5) miljardia euroa. Yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeiden kiinteistöomaisuuden arvo oli 321 milj. euroa.

Vuokrattava pinta-ala vuoden lopussa oli 6,4 (6,4) milj. neliömetriä ja rakennusten määrä noin 10 200 (10 400). Tämän lisäksi edelleenvuokrakohteita oli vuoden lopussa 116 kpl.

Kiinteistöomaisuus toimialoittain

milj. euroa
Kiinteistökehitys ja -myynti286
Puolustus ja turvallisuus1637
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt1374
Toimistot999

Kiinteistöomaisuus alueittain

milj. euroa
Etelä-Suomi2045,46
Länsi-Suomi1068,45
Itä-Suomi763,67
Pohjois-Suomi418,84

Vuokrattava pinta-ala alueittain

milj. m²
Etelä-Suomi1,8
Länsi-Suomi2,4
Itä-Suomi1,3
Pohjois-Suomi1,0

Vuokrattava pinta-ala toimialoittain

milj. m²
Kiinteistökehitys ja -myynti0,5
Puolustus ja turvallisuus3,7
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt1,1
Toimistot1,0

Kiinteistöjen hoitokulujen jakautuminen, milj. euroa

Korjaukset61,2
Vuokrat46,0
Kiinteistövero26,6
Käyttö ja huolto26,1
Lämmitys25,1
Sähkö15,3
Vesi ja jätevesi3,5
Muut hoitokulut2,7
Jätehuolto2,6
Siivous1,3
Ulkoalueiden hoito1,2
Vakuutukset1,0

Avainluvut

6,4 milj. m²

Vuokrattavaa pinta-alaa

 

4,6 mrd €

Kiinteistöomaisuuden tasearvo

 

10 200

rakennusten määrä