Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Investoinnit avainluvut

Senaatti-kiinteistöjen investoinnit muodostuvat kiinteistöjen peruskorjauksista ja uudisrakentamisesta. Senaatti-kiinteistöt päättää investointiensa toteuttamisesta liiketaloudellisin perustein ja edellyttää myös asiakkaan sitoutumista investointiin ennen sen aloittamista. Senaatti-kiinteistöt rahoittaa investoinnit vuokratuloilla ja lainarahoituksella.

 

Investointeja peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen

Senaatti-kiinteistöjen investoinnit olivat kertomusvuonna 233,8 (198,7) milj. euroa, mikä oli 37 % liikevaihdosta. Eduskunnan vuodelle 2014 asettama investointikehys oli 300 milj. euroa, joten investointikehys alittui 66,2 milj. eurolla. Alittuminen aiheutui pääosin mm. joidenkin hankkeiden käynnistymisen viivästymisestä.

"Investoinnit 37 % liikevaihdosta vuonna 2014."

 

Senaatti-kiinteistöjen investoinnit kohdistuivat kiinteistöjen peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen sekä toiminnan kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin. Suurin osa investoinneista on peruskorjauksia, joiden osuus oli noin 60 (62) %.

Investointimenot olivat suurimmat Etelä-Suomen alueella, 93,3 (71,2) milj. euroa. Toimialoista eniten investoi puolustus ja turvallisuus -toimiala, 122,7 (106,1) milj. eurolla. Myös investointien osuus suhteessa kokonaisliikevaihtoon oli toimialalla suurin eli 60,6 (56,2) %.

Investoinnit ja liikevaihto

20102011201220132014
Liikevaihto, milj. euroa510521567590625
Investoinnit, milj. euroa255244196199234

Uusinvestoinnit ja peruskorjaukset

20102011201220132014
Perusparannusinvestoinnit, milj. euroa187172133124140
Uudisrakennusinvestoinnit, milj. euroa6872637594

Investointien osuus liikevaihdosta

Kiinteistökehitys ja -myynti, %18
Puolustus ja turvallisuus, %60,4
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt, %32,9
Toimistot, %20,2

Investointien kehitys

20102011201220132014
Investoinnit yhteensä, milj. euroa255244196199234

Investointien jakautuminen toimialoittain

milj. euroa
Kiinteistökehitys ja -myynti5,51
Puolustus ja turvallisuus122,6
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt68,42
Toimistot36,96

Investointien jakautuminen alueittain

milj. euroa
Etelä-Suomi93
Länsi-Suomi54
Itä-Suomi63
Pohjois-Suomi23

Avainluvut

234 milj. €

investoinnit vuonna 2014

60 %

peruskorjauksien osuus investoinneista