Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Taloudelliset tulokset

Taloudellinen vastuu Senaatti-kiinteistöissä tarkoittaa kiinteistövarallisuuden tehokasta ja tuottavaa käyttöä sekä arvon säilyttämistä. Toiminnassa painottuu valtion kokonaisedun toteutuminen. Taloudellisen vastuun toteutumista tukevat Senaatti-kiinteistöjen hyvä hallintotapa, eettiset periaatteet sekä sisäisen tarkastuksen toimintaohje.

Verojalanjälki

Senaatti-kiinteistöt kuvaa verojalanjälkensä osana yhteiskuntavastuuraporttia ja avointa toimintaa. Verojalanjäljessä on kuvattu olennaiset Senaatti-kiinteistöjen maksamat välilliset ja välittömät verot sekä työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset.

Lue lisää

Työllistämisjalanjälki

Senaatti-kiinteistöt työllistää merkittävän määrän rakennus- ja kiinteistöalan toimijoita. Senaatti-kiinteistöjen työllistämisjalanjäljen koko on 3 300 henkilötyövuotta.

Lue lisää

 

Tilinpäätös

Senaatti-kiinteistöjen hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 on luettavissa pdf-tiedostona.

Lue lisää

Kustannustehokkuus

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on tuottaa asiakkailleen tarjoamat palvelut ja työympäristöratkaisut kustannustehokkaasti valtion kokonaisetu huomioiden.

Lue lisää

 

 

 

Avainluvut

 

3 300 htv

senaatti-kiinteistöjen työllistämisjalanjälki