Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Toimialan kehittämiseen osallistuminen

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on toimia alan edelläkävijänä sekä pelisääntöjen ja toimintamallien edistäjänä ja rakentajana. Senaatti-kiinteistöjen kehitys- ja innovaatiotyön tavoitteena on ymmärtää asiakkaan tarpeita ja alan kehitystä ja luoda edistyksellisiä  ratkaisuja. Yhteistyö ja verkostoituminen alan toimijoiden kanssa on aktiivista.

Vuoden 2014 keskeiset tapahtumat

Uusia pelisääntöjä alan toimijoiden kanssa

Aktiivinen osallistuminen ja verkostoituminen

 

Vuoden 2014 keskeiset tapahtumat

  • Aktiivinen toimiminen kansainvälisissä vertaisverkostoissa, alan toimialajärjestöissä ja osallistuminen toimialan hankkeisiin ja ohjelmiin.
  • Muutosjohtamisen asiantuntijapalvelun kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
  • Talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelman laajentaminen.
  • Korjausrakentamisen uusien menetelmien kehittäminen kansainvälisessä EU-hankkeessa.

"Senaatti-kiinteistöt osallistui aktiivisesti toimialansa ohjelmiin, hankkeisiin ja verkostoihin sekä lukuisiin kehitys- ja verkottumistilaisuuksiin vuonna 2014."

 

Uusia pelisääntöjä alan toimijoiden kanssa

Senaatti-kiinteistöt pyrkii kehitystyössään avoimeen yhteisöllisyyteen alan toimijoiden kanssa. Sidosryhmät kutsutaan mukaan kehittämiseen ja Senaatti-kiinteistöt jakaa myös itse avoimesti heille oman kehitystyönsä tuloksia.

Senaatti-kiinteistöjen kehitystoimintaa ohjaa ja koordinoi strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta -yksikkö. Sen tehtävänä on koordinoida erityisesti tulevaisuuden toimintaa luotaavia projekteja, ottaa kantaa toimintaprosessien ja muiden yksiköiden kehittämisehdotuksiin ja henkilöstöltä tuleviin aloitteisiin.

Kehittämistoiminta perustuu Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategiaan ja arvoihin. Senaatti-kiinteistöillä on kehitys- ja innovaatiopolitiikka, jossa on neljä Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategiasta johdettua painopistealuetta:

  • Ympäristö ja energia.
  • Investointiprosessin tietomallintaminen.
  • Tiedolla johtaminen sekä.
  • Ratkaisuliiketoimintaan liittyen palveluiden tuotteistaminen.

Senaatti-kiinteistöjen liiketoiminnan kannalta tärkeät kehittämisen aihealueet ovat useasti myös koko kiinteistö- ja
rakennusalalle keskeisiä, kuten asiakaskokemuksen parantaminen, rakennuttamisprosessin uudistaminen, energiaseurannan ja -tehokkuuden parantaminen sekä sisäilman laatu. Yhteiskuntavastuun näkökulmasta keskeisiä kehityskohteita olivat myös tilankäytön tehokkuuden parantaminen ja talousrikollisuuden torjuntaan tarkoitettujen toimenpiteiden kehittäminen ja toteuttaminen käytännössä yhdessä verottajan kanssa.

Senaatti-kiinteistöillä on vuosittain 1-2 omaa Tekes-rahoitteista kehityshanketta. Toimintavuonna päättyi RYM Oy:n tutkimusohjelmien hankkeet. Näissä mittavissa hankkeissa tutkittiin uusia tietomallipohjaisia investointiprosesseja sekä uusia työn tekemisen tapoja ja ympäristöjä. Näiden lisäksi Senaatti-kiinteistöt on mukana yhdessä EU-hankkeessa sekä noin kymmenessä tutkimus- ja kehityshankkeessa, joiden toteutuksesta vastaa ulkopuolinen taho, esimerkiksi tutkimuslaitos.

Toiminnan kehittämiseen ilman oman henkilöstön kuluja käytettiin kertomusvuonna 1,5 milj. euroa (1,6), mikä on 0,2 % (0,2) liikevaihdosta.

Aktiivinen osallistuminen ja  verkostoituminen toimialalla

Senaatti-kiinteistöt on vuonna 2014 osallistunut aktiivisesti toimialansa ohjelmiin, hankkeisiin ja verkostoihin sekä lukuisiin kehitys- ja verkottumistilaisuuksiin. Esimerkkeinä Finnish Green Building Council (FiGBC) ja KTI Oy:n toimialan benchmarking-selvitykset.

Senaattilaiset ovat toimineet useammassa toimialan johto- ja seurantaryhmässä, joista esimerkkeinä ovat Raklin ja Rakennustietosäätiön hallitukset sekä toimialajärjestöjen toimikunnat. Työterveyslaitoksen Käyttäjälähtöiset toimivat työtilat -teema-alueen seurantaryhmän puheenjohtajuus, RYM-SHOK:n tutkimusohjelman Model Nova -työpaketin veturiyrityksenä toimiminen sekä kansainvälisten vertaisverkostojen johtoryhmien jäsenyydet.