Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Liiketoimintamalli

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on tuottaa arvoa valtionhallinnolle tarjoamalla toimintaa tukevat ja kustannustehokkaat tilaratkaisut ja työympäristöt yhteiskuntavastuullisesti valtion kokonaisetu huomioiden. Senaatti-kiinteistöt toimii tiivissä yhteistyössä toimittajaverkostonsa kanssa. Senaatti-kiinteistöjen motivoitunut henkilöstö luo osaamisellaan arvoa yhteiskunnalle ja toiminnan tuloksilla on vaikutusta laajasti eri sidosryhmille.