Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Palvelut valtionhallinnolle

Senaatti-kiinteistöillä on keskeinen rooli valtion uuden toimitilastrategian toteuttamisessa ja asiakkaiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Toimitilat – tehokkaita ja tuottavia työympäristöjä

Asiantuntijapalvelut – kun katsomme kokonaisuutta

Käyttäjäpalvelut – vastuussa päivittäisistä toiminnoista

 

Senaatti-kiinteistöjen valtionhallinnolle tarjoamat palvelut kattavat laajasti toimitiloihin ja työympäristöihin liittyvät tarpeet aina tilojen vuokrauksesta strategisen tason asiantuntijapalveluihin. Senaatti-kiinteistöjen periaatteena on, että asiakas voi saada toimitiloihin liittyvän osaamisen ja palvelut keskitetysti yhdestä paikasta.

"Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on toimia  valtiohallinnon työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana."

 

Senaatti-kiinteistöjen palvelut:

Senaatti-kiinteistöt tarjoaa asiakkailleen  eli valtionhallinnolle monipuolisen valikoiman toimitiloihin liittyviä palveluita aina toimitilojen vuokrauksesta strategisen tason asiantuntijapalveluihin. Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt tarjoaa palveluitaan liiketaloudellisin periaattein.

Senaatti-kiinteistöjen palveluvalikoimaan voi tutustua tarkemmin kotisivuillamme.

Toimitilat – tehokkaita ja tuottavia työympäristöjä

Senaatti-kiinteistöt vuokraa toimitilojen valtionhallinnolle valtion omasta kiinteistökannasta, mutta myös yksityisiltä markkinoilta, silloin kun sopivaa tilaa ei ole valtiolla tarjolla. Tavoitteena on aina ensin hyödyntää olemassa olevaa kiinteistökantaa. Tarjottavat toimitilaratkaisut perustuvat valtion toimitilastrategian mukaisiin tavoitteisiin. Strategian tavoitteena on, että valtionhallinnon toimitilat edistävät tuottavaa työskentelyä tukemalla uusia työnteon tapoja, ovat tilankäytöltään tehokkaita ja vähentävät sen myötä ilmastokuormitusta. Lue lisää työympäristöjen kehittäminen -osiosta.

Asiantuntijapalvelut – kun katsomme kokonaisuutta

Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on toimia koko valtiohallinnon työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana. Tässä roolissa keskeisessä osassa ovat Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijapalvelut, joissa Senaatti-kiinteistöt toimii johdon strategisena kumppanina ja tukee organisaatioita strategisissa muutos- ja kehitystarpeissa.

Senaatti-kiinteistöjen tarjoamat asiantuntijapalvelut jakautuvat seuraaviin palvelukokonaisuuksiin:

  • Strateginen toimitilajohtaminen
  • Työympäristön kehittäminen
  • Tilanhankinta ja vuokraus
  • Tilanhallinta ja ympäristö

Palvelut kattavat niin yksittäiset työympäristön kehittämisprojektit, tilanhankinnat markkinoilta, valtakunnallisten toimitilaverkostojen konseptoinnit, toimitilastrategian laatimiset, toimitilajohtamiseen liittyvän konsultoinnin sekä tarvittaessa toimitilojen edelleenvuokrauspalvelun.

Kertomusvuonna asiantuntijapalveluihin liittyviä toimeksiantoja oli käynnissä kaikkiaan lähes sata aina tilanhankinnasta toimitilastrategioiden laadintaan. Ajankohtaisena esimerkkinä on mm. Valtori, joka toimitilojensa hankinnassa ja työympäristön kehittämisessä hyödyntää Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijapalveluita.

Käyttäjäpalvelut – vastuussa päivittäisistä toiminnoista

Senaatti-kiinteistöt tarjoaa monipuolisen valikoiman toimitiloihin liittyviä palveluita, kuten

  • aula- ja turvallisuuspalvelut
  • toimistopalvelut
  • puhtauspalvelut
  • kokous- ja ravintolapalvelut
  • hyvinvointipalvelut

Käyttäjäpalveluita  tuotetaan erityisesti toimitilakampusalueilla ja monen käyttäjän virastotaloissa. Palvelujen kilpailuttaminen yhteisesti usealle käyttäjälle on tehokasta, tuo mittakaavaetuja ja säästää resursseja. Palveluiden keskittämisellä saavutetaan yleensä suoria kustannussäästöjä, minkä lisäksi palveluiden tuottaminen keskitetysti mahdollistaa palveluiden kestävän hankinnan ja kehittämisen sekä ympäristönäkökulman huomioimisen yhteistyössä palvelutuottajien kanssa. Myös palveluiden sisällön muuttaminen kesken sopimuskauden asiakkaan tarpeiden muuttuessa pyritään järjestämään joustavasti.

Palveluiden kilpailuttamisessa sekä palveluiden laadun kehittämisessä Senaatti-kiinteistöt toimii yhteistyössä Hansel Oy:n kanssa. Kiinteä yhteistyö on esimerkki valtiohallinnon sisäisestä kumppanuudesta, jonka tavoitteena on lisätä konsernihyötyjä.