Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Organisaatio

Senaatti-kiinteistöt muodostaa liikelaitoskonsernin, johon liikelaitoksen lisäksi kuuluu 22 tytäryhtiötä. Henkilöstöä oli vuoden 2014 lopussa 281. Toimipisteitä on 11 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä.

 

Senaatti-kiinteistöillä on matriisiorganisaatio, jossa ensisijaisessa liiketoiminta- ja tulosvastuussa ovat neljä toimialaa, joihin on koottu toiminnaltaan ja palvelutarpeiltaan samankaltaisia asiakkaita. Toimialat vastaavat asiakkuuksista strategisella tasolla.

Asiakkuuksista ja toimittajaverkostosta operatiivisella tasolla vastaa operatiivinen yksikkö, jonka alaisuudessa toimii neljä aluetta.

Lisäksi Senaatti-kiinteistöjen toimintaa tukevat viisi palveluyksikköä, jotka ovat strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta, talous, henkilöstöresurssit ja kehittäminen, markkinointi ja viestintä sekä sisäinen tarkastus.

 

 

Avainluvut

281

henkilöstömäärä