Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Alueet

Senaatti-kiinteistöjen alueorganisaatio muodostuu neljästä alueesta. Alueyksiköiden tehtävänä on hoitaa ja kehittää alueensa asiakassuhteita, tuottaa kiinteistövarallisuuden ylläpitoon ja uudis- ja korjausrakentamiseen liittyviä palveluita sekä muita alueelle osoitettuja tehtäviä ja palveluja. Aluetta johtaa aluejohtaja. Lisäksi Länsi-Suomen alueella ja Etelä-Suomen alueella on suurimmissa kaupungeissa aluejohtajan alaisuudessa toimivat aluepäälliköt.

Etelä-Suomen alue

Länsi-Suomen alue

Itä-Suomen alue

Pohjois-Suomen alue

 

Tutustu tarkemmin alueisiin kotisivuillamme.


Etelä-Suomen alue

 • Vuokrattava pinta-ala 1,8 (1,7) milj. m²
 • Rakennusten lukumäärä  1 600 (1 800) kpl
 • Kiinteistöomaisuuden arvo 2,0 (2,0) Mrd €
 • Vuokrausliiketoiminnan liikevaihto 274 (266) milj. euroa

Kiinteistöomaisuuden jakautuminen toimialoittain, Etelä-Suomen alue

Kiinteistöomaisuuden jakauma toimialoittaineuroa
Toimistot457 552 330
Kiinteistökehitys ja -myynti180 093 924
Puolustus ja turvallisuus361 752 062
Ministeriöt ja erityskiinteistöt1 046 059 162

Länsi-Suomen alue

 • Vuokrattava pinta-ala 2,4 (2,4) milj. m²
 • Rakennusten lukumäärä  4 300 (4 400) kpl
 • Kiinteistöomaisuuden arvo 1,1 (1,0) Mrd €
 • Vuokrausliiketoiminnan liikevaihto 161 (148) milj. euroa

Kiinteistöomaisuuden jakauma toimialoittain, Länsi-Suomen alue

Kiinteistöomaisuuden jakauma toimialoittaineuroa
Toimistot271 016 679
Kiinteistökehitys ja -myynti44 707 709
Puolustus ja turvallisuus591 672 632
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt161 054 359

Itä-Suomen alue

 • Vuokrattava pinta-ala 1,3 (1,3) milj. m²
 • Rakennusten lukumäärä 2 400  (2 400) kpl
 • Kiinteistöomaisuuden arvo 0,8 (0,7 ) Mrd €
 • Vuokrausliiketoiminnan liikevaihto 108 (94) milj. euroa

Kiinteistöomaisuuden jakauma toimialoittain, Itä-Suomen alue

Kiinteistöomaisuuden jakauma toimialoittaineuroa
Toimistot171 965 299
Kiinteistökehitys ja -myynti41 415 961
Puolustus ja turvallisuus451 158 843
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt99 125 317

Pohjois-Suomen alue

 • Vuokrattava pinta-ala  1,0 (1,3) milj. m²
 • Rakennusten lukumäärä  1 900 (2 000) kpl
 • Kiinteistöomaisuuden arvo 0,4 (0,4) Mrd €
 • Vuokrausliiketoiminnan liikevaihto 66 (68) milj. euroa

Kiinteistöomaisuuden jakauma toimialoittain, Pohjois-Suomen alue

Kiinteistöomaisuuden jakauma toimialoittaineuroa
Toimistot98 899 391
Kiinteistökehitys ja -myynti19 781 210
Puolustus ja turvallisuus232 460 543
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt67 696 639

Avainluvut

1,8 milj. m²

vuokrattavaa pinta-alaa
etelä-suomen alueella

2,4 milj. m²

vuokrattavaa pinta-alaa
länsi-suomen alueella

1,3 milj. m²

vuokrattavaa pinta-alaa
itä-suomen alueella

1,0 milj. m²

vuokrattavaa pinta-alaa
pohjois-suomen alueella