Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, jonka tehtävänä on toimia valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana. Tarjoamme ja tuotamme palveluita ensisijaisesti valtionhallinnolle.

 

”Teemme tilaa onnistumiselle”

Senaatti-kiinteistöt luo uusia työnteon tapoja tukevia työympäristöjä, joissa innostutaan, onnistutaan ja viihdytään. Huolehdimme valtion kiinteistövarallisuudesta yhteiskuntavastuullisesti ja luomme osaamisellamme arvoa  yhteiskunnalle.

Lue lisää

Visiomme

Visionamme on yhdessä asiakkaidemme kanssa tehdä Suomen valtiosta uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen edelläkävijä.

Lue lisää

 

Palvelut valtionhallinnolle

Senaatti-kiinteistöt tarjoaa asiakkailleen eli valtionhallinnolle monipuolisen valikoiman toimitiloihin liittyviä palveluita aina toimitilojen vuokrauksesta strategisen tason asiantuntijapalveluihin.

Lue lisää

Arvomme

Senaattilaisena:

toimin avoimesti
saavutan tuloksia yhteistyöllä
olen vastuullinen suunnannäyttäjä