Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Myynti ja kehittäminen

Senaatti-kiinteistöt tekee vuodessa noin 100–150 kiinteistökauppaa, mutta neljä viidesosaa myyntituloista tulee muutamien arvokohteiden kaupoista.

Avointa myyntitoimintaa

Vuoden 2014 keskeiset tavoitteet ja tulokset

Suurimpia myytyjä kohteita

 

Viimeisen kahdeksan vuoden aikana Senaatti-kiinteistöt on myynyt valtion kiinteistövarallisuutta yhteensä noin 700 miljoonalla eurolla. Myyntitoimintaan keskittyneen toimialan perustaminen Senaatti-kiinteistöihin vuonna 2005 tehosti kiinteistöjen kehittämistä ja myyntiä oleellisesti.

Valtion omaisuus myydään aina käyvällä hinnalla. Tarvittaessa haetaan päätöksenteon tueksi hinta-arvio ulkopuoliselta riippumattomalta asiantuntijalta. 

"Kiinteistökehityshankkeita oli käynnissä yhteensä 80 vuonna 2014."

 

Suurimman myyntiryhmän muodostavat virastotalot, tiehallinnon tukikohdat ja hallit, raja-asemat, varuskunnat ja rautatiekiinteistöt.

Avointa myyntitoimintaa

Senaatti-kiinteistöt on julkinen toimija, joka noudattaa myynneissä avointa ja syrjimätöntä menettelyä. Kohteet myydään pääsääntöisesti tarjousten perusteella. Senaatti-kiinteistöjen myytävät kohteet ovat esillä www.senaattimyy.fi -sivustolla, ja myytävistä kohteista ilmoitetaan aina julkisesti.

Senaatti-kiinteistöjen hallitus päättää kiinteistökaupoista viiteen miljoonaan euroon saakka. Sen jälkeen toimivalta siirtyy maan hallitukselle, ja yli 10 miljoonan euron kaupoista päättää eduskunta. www.senaattimyy.fi–sivustolle on koottu tietoa valtion toimintatavoista kiinteistökaupoissa.

Vuoden 2014 keskeiset tavoitteet ja tulokset

Vuoden 2014 aikana Senaatti-kiinteistöt myi valtiolle tarpeetonta kiinteistöomaisuutta yhteensä 72 (60) miljoonan euron arvosta.

Kiinteistökehityshankkeita oli käynnissä yhteensä 80. Merkittävimpiä olivat Helsingissä Keski-Pasila, Otaniemen alue, Autokomppanian korttelialue, Ruskeasuon korttelialue, Tuusulassa Hyrylän varuskunta-alue, Tampereella Ratapihankadun alue ja Oulussa Raksilassa rautatieaseman alue. Lahden Hennalan alueen kehittäminen yhteistyössä Lahden kaupungin ja Lahden kehitys Oy Ladecin kanssa käynnistettiin loppuvuonna.

Suurimpia myytyjä kohteita:

Suurimmat myydyt kohteet olivat Arla-instituutti (21,2 milj. euroa), Hippostalo virastotalo, Tampere,  (12,1) ja Neulamäen varikkoalue (5,8). Nämä suurimmat myyntikohteet tuottivat myyntivoittoa yhteensä noin 23 milj. euroa. Kertomusvuonna myytiin myös lukuisia pieniä Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon kohteita.

Lakkautetuista varuskuntien alueista on myyty Kauhavan, Kontiorannan ja Keuruun alueet rakennuksineen sekä joukko uudistuksen yhteydessä puolustusvoimien käytöstä vapautuneista saarista. 

Avainluvut

72 milj. €

kiinteistöomaisuuden myynnit

 
 

Case-esimerkkejä