Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Kiinteistö­varallisuus

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on lähes 11 000 rakennusta. Huolehdimme valtion kiinteistövarallisuudesta yhteiskuntavastuullisesti ja luomme osaamisellamme arvoa yhteiskunnalle. Tavoitteenamme on, että kiinteistöjen ylläpito toteutetaan optimaalisin kustannuksin volyymietu huomioiden ja saavutamme asetetut kulutustavoitteet.

 

Kiinteistöjen ylläpito

Senaatti-kiinteistöt hoitaa ja ylläpitää valtion kiinteistövarallisuutta siten, että kiinteistöjen arvo ja käytettävyys säilyvät. Ylläpidolla on tärkeä rooli toimitilojen sisäilman laadun varmistamisessa ja energiankulutuksen vähentämisessä.

Lue lisää

Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinnit ovat viime vuosina painottuneet kiinteistöjen peruskorjauksiin ja työympäristöjen kehittämiseen. Keskeisenä painopisteenä on ollut energiatehokkuuden kehittäminen.

Lue lisää

 

CASE: Rakennushistorialliset selvitykset

Vuonna 2014 Senaatti-kiinteistöt teetti kymmenkunta selvitystä hallinnoimistaan arvokiinteistöiksi luokitelluista kohteistaan. Tavoitteena on että kaikista suojelluista tai merkittävistä kohteista tehdään rakennushistoriaselvitys.

Lue lisää

CASE: Ainola juhlakuntoon

Säveltäjä Jean Sibeliuksen ja hänen perheensä kotimuseo Ainola haluttiin loistokuntoon Sibeliuksen syntymän 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Museo valmistuu keväällä 2015.

Lue lisää