Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Henkilöstö

Osaava henkilöstö yhdessä kumppaniverkoston kanssa takaavat laadukkaan toiminnan. Pyrimme monin eri tavoin varmistamaan, että henkilöstöllämme on edellytykset onnistua työssään. Haluamme olla tasa-arvoinen työpaikka, taata henkilöstöllemme laadukkaan esimiestyön ja panostaa henkilöstömme ammattitaidon ja osaamisen pitkäjänteiseen kehittämiseen.

 

Henkilöstömäärän kehitys

Senaatti-kiinteistöjen palveluksessa on 281 henkilöä. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstö kasvoi 8 henkilöllä.

Lue lisää

Osaamisen kehittäminen

Senaatti-kiinteistöt panostaa vahvasti henkilöstönsä koulutukseen. Tavoitteena on moniosaaminen ja osaamisen kasvattaminen asiantuntemusta jakamalla.

Lue lisää

 

Henkilöstö osallistui aktiivisesti strategian uudistamiseen

Strategiatyö kiinnosti henkilöstöä ja senaattilaiset antoivat kertomusvuonna vahvan panostuksensa strategian uudistamiseen muun muassa erilaisissa työryhmissä, joihin osallistui yli puolet työntekijöistä.

CASE: Kilometrikisassa poljettiin yli 14 000 kilometriä

Senaatti-kiinteistöt kannustaa työntekijöitään hyppäämään auton sijaan pyörän selkään.

Lue lisää

 

Avainluvut

 

281

henkilöä senaatti-kiinteistöjen palveluksessa