Senaatin vuosi 2014

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuun teemat

Valtion kokonaisetu

Senaatti-kiinteistöt tuottaa toimitiloja ja organisoi niihin liittyviä asiantuntija- ja muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille valtion kokonaisetu huomioiden.

Lue lisää

Toimintaa tukevat ja tehokkaat tilaratkaisut

Senaatti-kiinteistöt tarjoaa tilaratkaisuja ja palveluja, joilla tuetaan asiakkaiden toimintaa ja edistetään valtion toimitilastrategian tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteenamme on tuottaa työympäristöjä, joissa innostutaan, onnistutaan ja viihdytään.

Lue lisää

Terveelliset ja turvalliset tilat

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on valtion toimitilastrategian mukaisesti tarjota asiakkailleen turvalliset ja terveelliset toimitilat. Hyvät sisäolosuhteet toimitiloissa on keskeinen tavoite. Sisäilman laatu on asiakkaiden työviihtyvyyteen ja terveyteen oleellisesti vaikuttava tekijä.

Lue lisää

Talousrikollisuuden torjunta

Merkittävänä kiinteistö- ja rakennusalan toimijana ja vaikuttajana Senaatti-kiinteistöt haluaa olla edelläkävijä myös talousrikollisuuden torjunnassa.

Lue lisää

“ Suomen valtio on uuden ajan työympäristöjen ja työnteon tapojen edelläkävijä. “

Avainluvut

26 milj. €

Sisäilmakorjauksiin

17

Työmaatarkastusta

97

Käyttäjäsähköprojektin kohdetta

3,7 %

Energian kokonaiskulutus laski

281

Senaatti-kiinteistön työntekijää

234 milj. €

Investoinnit